Dành cho sân bay cho thị trường nội địa Việt Nam, JOTON GLASS BEADS có các dòng sản phẩm tuân theo các tiêu chuẩn như BS6088A, AASHTO hay TT-B-1325D (chuyên dụng). Mới đây sản phẩm JOTON GLASS BEADS đã được ứng dụng vào công trình Sân bay Quốc tế Cam Ranh với kết quả test hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn yêu cầu.