Hạt thủy tinh JGB M2 dùng trong sơn phản quang nhiệt dẻo hoặc sơn giao thông lạnh để tăng độ phản quang của sơn trong các điều kiện về thời tiết khác nhau. Kích cỡ và các tính chất vật lý tuân theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1423/ EN1424.

JGB M2 có 2 loại:

JGB M21 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1424

JGB M22, JGB M23 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1423

Đóng gói: 25 kg/bao

THÔNG SỐ

Thông số JGB M2 Tiêu chuẩn EN1423/1424
Độ tròn (%) ≥80 ≥ 70
Tỷ trọng (g/cm³) 2.48 2.4 – 4.3
Chỉ số khúc xạ 1.50〈RI〈1.70 1.50 ≤ RI ≤1.70
Độ kháng nước 4.3 <10
Hàm lượng hạt từ tính 0.04 ≤ 0.1

Phân bổ kích thước hạt của JGB M21 (Theo tiêu chuẩn EN 1424)

 

Cỡ hạt (µm) Tỷ lệ giữ lại sàng (%)
JGB M21
>1000 0 – 10
1000 – 850 5 – 20
850 – 600 45 – 85
600– 355 95 – 100
<355 100

Phân bổ kích thước hạt của JGB M22 (Theo tiêu chuẩn EN 1423)

Cỡ hạt (µm) Tỷ lệ giữ lại sàng (%)
JGB M22
>710 0 – 2
710 – 600 5 – 10
600 – 355 30 – 70
355 – 210 70 – 100
212 – 125 95 – 100

 

Phân bổ kích thước hạt của JGB M23 (Theo tiêu chuẩn EN 1423)

 

Cỡ hạt (µm) Tỷ lệ giữ lại sàng (%)
JGB M23
>1000 0 – 2
1000 – 850 0 – 10
850 – 500 14 – 45
500 – 355 55 – 95
355 – 212 95 – 100
< 212 100

 

*Quý khách hàng có thể chọn các sản phẩm sẵn có hoặc gửi yêu cầu riêng về nhà máy để sản xuất sản phẩm phù hợp với nhu cầu của Quý khách hàng